free html web templates

Oplossing

- Innovatie en projectdefinitie -

Quickscan

Meer uitgebreid dan de "Health Check" en beduidend gedetailleerder onderzoek.

Gemiddeld genomen wordt in een periode van twee weken uw complete informatie systeem "doorgelicht".
Daarbij worden interviews afgenomen met een aantal disciplines binnen, en indien mogelijk, buiten uw onderneming. Zo krijgt u een compleet beeld over de actuele status!

De Quickscan wordt afgesloten met een formele rapportage, waarin uiteraard ook weer Quick-Wins naar voren komen, maar bovendien aangevuld worden met een projectie en aanbevelingen voor de (middel-) lange termijn.

Blauwdruk    

Op basis van een uitgevoerde Quickscan kunnen de POC adviseurs, samen met een aantal sleutelfiguren binnen uw onderneming, een lange termijn blauwdruk voor uw informatie systeem opstellen.
De lengte van een blauwdruk traject is sterk afhankelijk van de bedrijfsomvang en de beschikbare informatie over het huidige systeem en de implementatie.
Het opstellen van een blauwdruk wordt in de regel als project uitgevoerd. (met de daarbij horende opdracht formulering, planning en investering-behoefte opstelling).

Scenario

"Er zijn vele wegen die naar Rome leiden" er zijn dus (?) ook meerdere mogelijkheden om een verandering in te voeren... maar welke is nou de beste?
Bij het beantwoorden van deze vraag assisteren de POC adviseurs u graag met behulp van het uitwerken van diverse scenario's. Aan de hand van een intensieve workshop bepalen we samen met u welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Vervolgens werken we elk van deze "richtingen" uit in een scenario waarbij voors- en tegens, financiƫle consequenties, risico's en uitdagingen in kaart gebracht worden.
Aansluitend begeleiden we het besluitvormingsproces waarbij u gaat kiezen voor het scenario wat het beste bij u past!