how to develop free website

Health Check

Waar staan we nu?

In een korte sessie (meestal één of meerdere dagdelen) inventariseren we samen met onze opdrachtgever de huidige stand van zaken aangaande het gebruik van IT in de onderneming.

Vertrekpunten

Voor de Health Check is het vertrekpunt:
Hoe is de huidige stand van zaken mbt de (al dan niet) naadloze aansluiting op elkaar van Mensen, Techniek en Processen? Meer concreet: hoe zet u techniek in? hoe sluit dat aan bij de mensen die het "moeten" gebruiken/bedienen? en op welke wijze past dat in uw bedrijfsvoering / -proces?

Gezondheid

Hoe staat het met de Bruikbaarheid, Beschikbaarheid, Veiligheid, Prestaties en Flexibiliteit van de wijze waarop ICT in uw bedrijf toegepast wordt.

Feedback

Op basis van dit gesprek geven wij u dan feedback over de "gezondheid" van het IT-systeem bij u in bedrijf en indicaties voor "Quick Wins", waarbij u het rendement van de inzet van IT kunt bestendigen / verbeteren / verhogen.