best css templates

Activiteiten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  1. ALTIJD UP TO DATE Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen in de IT op de voet! Daarbij kijken we niet alleen naar nieuwe (toepassing van) technologie├źn maar hebben nadrukkelijk ook oog voor methoden die gebruikt worden om deze technieken toe te passen en/of zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de inzet hiervan in uw onderneming.
  2. METHODEN EN TECHNIEKEN In het kader daarvan kunt u ons ook inschakelen om te adviseren op de waarde die Methoden en Technieken, voor uw onderneming (kunnen) hebben. U kunt daarbij denken aan vervanging van huidige implementaties maar ook aanvullend daarop de toepassing van "nieuwe". 
  3. ADVISERING & PROJECTGERICHTE ONDERSTEUNING Deze is er primair op gericht om U te helpen (nog) succesvoller te opereren. Uitgangspunt is in veel gevallen het gebruik en de inzet van I(C)T hulpmiddelen, maar zal zich in eerste instantie (...maar zal zich daartoe zeker niet beperken!) vaak richten op de uitgangspunten van de onderneming. In onze advisering vertrekken we vaak samen met de opdrachtgever vanuit de strategie (missie & visie) en tactische implementatie. We analyseren dat tot op het nivo van de operationele invulling. De vertaalslag die langs deze lijn gemaakt wordt naar de inzet van automatisering-hulpmiddelen als gereedschap om het primaire (business-) proces te ondersteunen worden daarbij geanalyseerd. In de rapportage maken we pragmatisch de vertaalslag naar "quick wins". Vervolgens bieden we aanvullende diensten om de implementatie van de voorgestelde verbeteringen / veranderingen tot een succes te maken.